• kiosko_01
  • kiosko_02
  • kiosko_03
  • kiosko_04
  • kiosko_05
  • kiosko_06
  • kiosko_07
  • kiosko_08

Estanque Kiosko Alfonso

O Mar Fonteirizo

En colaboración con Acampa, exposición colectiva en el espacio del Kiosko Alfonso ACAMPA

O MAR FRONTEIRIZO - INTERVENCIÓN URBANA ARREDOR DAS MIGRACIÓNS.

Cifras e imaxes arrepiantes enchen os xornais cada día para dar conta do drama de miles de persoas que cada día teñen que abandonar os seus territorios movidas pola fame, a miseria, a violencia, a falta de expectativas, ou a guerra.

Ben por desinformación, ben por falta de interese ou pola grandísima magnitude da problemática, unha parte moi ampla das nosas sociedades segue vivindo de costas a este conflito que sacode o mundo, dende a valla de Melilla até a problemática dos refuxiados. O obxectivo desta proposta artística, deseñada e coordinada polo artista coruñés Daniel Remeseiro, é a sensibilización social arredor deste tema, entendendo que lonxe de nos ser alleo,todas as persoas somos parte deste problema, e tamén das posibles solucións.

A intervención nos espazos urbanos preséntase como unha oportunidade inmellorable para educación para a interculturalidade e a reflexión e o debate colectivos.

A tipo de intervención escollida é a instalación urbana, entendendo que esta cumpre unha función que vai moito máis alá da ornamentación. "O Mar Fronteirizo" conta cun marcado sentido estético, social e cultural, fomentando a reflexión colectiva sobre un tema absolutamente urxente na nosa sociedade e transmitindo ideas e emocións.

A situación nun enclave urbano de visibilidade permite romper as dinámicas culturais habituais, expandindo a mensaxe a colectivos e persoas que fican con frecuencia fóra destes espazos ou circuítos.

O contido da proposta artística permite artellar todo un proxecto de acción educativa e social ao seu redor, que contribúa a espallar a mensaxe, promova a reflexión colectiva, e achegue á arte a públicos heteroxéneos que normalmente permanecen alleos a este tipo de intervencións.

Olga Romasanta.